ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

Go down

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา Empty ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ตั้งหัวข้อ  s-hatcore on Tue May 19, 2009 12:17 am

Very Happy

s-hatcore

จำนวนข้อความ : 32
Join date : 18/05/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา Empty ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ตั้งหัวข้อ  s-hatcore on Tue May 19, 2009 12:25 am

ระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๕๐
*********


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดของมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนที่ระเบียบนี้กำหนดไว้แล้ว หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้

s-hatcore

จำนวนข้อความ : 32
Join date : 18/05/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา Empty Re: ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ตั้งหัวข้อ  s-hatcore on Tue May 19, 2009 12:37 am

Arrow ตามลิงค์ด้านล้างครับ

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา http://sites.google.com/site/shatpresent/Home/phra-thrrm-thut/rabeiyb-mha-ther-sma

s-hatcore

จำนวนข้อความ : 32
Join date : 18/05/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ