วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ

Go down

วิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ Empty วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ

ตั้งหัวข้อ  s-hatcore on Mon Jun 08, 2009 6:03 pm

สอนโดย ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์ Rolling Eyes

s-hatcore

จำนวนข้อความ : 32
Join date : 18/05/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

วิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ Empty ใบงาน

ตั้งหัวข้อ  peeoen on Sat Aug 15, 2009 5:47 pm

1. Reading Skills
2. Textbook
3. College
4. Ideal
5. Apply
6. Use
7. Improve
8. Facilitates
9. Environment
10. Includes
11. Passage
12. Glossary
13. Encourage
14. Critical Thinking
15. Role
16. Application
17. Management Theory
18. Optimum Results
19. Preparation
1. การจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม เรียกว่าระบบแฟ้มข้อมูล มีปัญหาดังนี้
1.1 ความซ้ำซ้อนของข้อมูล เนื่องจากแต่ละหน่วยงานพยายามเก็บข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงมีลักษณะซ้ำซ้อนซึ่งทุกแฟ้มข้อมูลมีข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยชื่อ / เลขทะเบียน / และที่อยู่ของนักศึกษา ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเวลาในการป้อนข้อมูลด้วย
1.2 ความไม่สอดคลองกันของข้อมูล การที่มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกันทำให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูลได้ เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ นักศึกษาได้แจ้งข้อมูลไปเฉพี่แผนกลงทะเบียน แต่ไม่ได้แจ้งแผนกอื่น ทำให้ที่อยู่นักศึกษาในแฟ้มข้อมูลที่แผนกอื่นไม่ตรงกับแผนกทะเบียน
1.3 ขาดความยืดหยุ่น ระบบแฟ้มข้อมูลสามารถจัดทำรายงานในรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ไม่สามารถจัดทำรายงานตามคำขอที่ไม่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจะทำได้ยากในระแฟ้มข้อมูล เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีอิสระในการป้อนข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งการเพิ่มแอพพลิเคชั่นเข้าไป
1.5 ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลแต่ละตัวควรมีรูปแบบในการเก็บข้อมูลแบบเดียวกัน เช่น เลขทะเบียนของนักศึกษาไม่ควรมีการใส่ตัวหนังสือมาด้วย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาไม่ควรจะมีค่าเป็นลบ การจัดระบบแฟ้มข้อมูลจะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้อมูลทำได้ยาก เนื่องจากการเก็บข้อมูลของแต่ละระบบเป็นอิสระต่อกัน
1.6 ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในลักษณะขึ้นต่อกับโปรแกรม การจัดระบบแฟ้มข้อมูลทำให้แอพพลิเคชั่นและข้อมูลอื่นขึ้นต่อกันโดยตรง กล่าวคือ รูปแบบของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือรูปแบบของข้อมูลบางครั้งจำเป็นตองเปลี่ยนแปลงโปรแกรมด้วยซึ่งต้องทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
1.7 ข้อมูลแยกอิสระต่อกัน การใช้ระบบแฟ้มข้อมูลจะไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันจึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลในระบบอื่น ๆ ทำได้ยากเนื่องจากข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน การใช้แอพพลิเคชั่นแต่ระชนิดจะมีการจัดเก็บระบบข้อมูล และรูปแบบข้อมูลแตกต่างกันจึงทำการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นอื่นทำไม่ได้
1.8 ขาดการใช้ข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากการเก็บข้อมูลในแฟ้มเป็นอิสระต่อกัน จึงทำให้การใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
2. ความหมายของระบบการจัดเก็บข้อมูล DBMS มีดังนี้ ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems-DBMS) คือซอฟแวร์หรือกลุ่มของโปรแกรมที่ช่วยในการวางแผน รวบรวมข้อมูล จัดการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถใช้ DBMS ในการเพิ่มเติมข้อมูล ลบข้อมูลแสดงผล พิมพ์ ค้นหา เลือก จัดเรียง หรือยกระดับข้อมูลได้
3. ดาต้าแวร์เฮาส์ คือ ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทั้งในปัจจุบัน และในอดีตซึ่งดึงมาระบบปฏิบัติการหลายระบบและนำมารวมกันเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานหรือวิเคราะห์มูล โดยดาต้าแวร์เฮาส์จะประกอบด้วยเครื่องมือในการถามที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือในการวิเคราะห์ และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานในลักษณะกราฟฟิค ดาต้าแวร์เฮาส์สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์แนวโน้ม หรือเจาะหาข้อมูล ในรายละเอียดเมือต้องการได้

peeoen

จำนวนข้อความ : 5
Join date : 17/06/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ